Seksoholicy Anonimowi 

Dwanaście Kroków  SA

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec żądzy i że przestaliśmy kierować własnym życiem.

 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

 12. Przebudzeni duchowo dzięki tym krokom, staraliśmy się nieść posłanie innym seksoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

 

Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji zostało zaadoptowanych za zgodą Alcoholics Anonymous World Services, Inc. („AAWS”). Zgoda na adaptację i przedruk Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji nie oznacza, że AAWS zaaprobowało treść niniejszej publikacji, ani że AAWS koniecznie zgadza się z poglądami w niej wyrażonymi.  AA to program zdrowienia wyłącznie z alkoholizmu. Wykorzystanie Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji w związku z programami, które są wzorowane na AA, ale które dotyczą innych problemów albo używanie ich w jakimkolwiek kontekście niezwiązanym z AA nie zmienia zastrzeżeń zawartych w poprzednich dwóch zdaniach.

Adaptacja SA © 1982, 1984, 1989, 2001 SA Literature.
Przedruk za zgodą SA Literature.


Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies w sposób opisany w Polityce Prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje odnośnie cookies oraz ich blokowania znajdziesz tutaj.


© 1997-2017 Sexaholics Anonymous Inc.