Koronawirus: informacje i zalecenia.

Prośba o zawieszenie mitingów, ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Drodzy,

jako Biuro IG, które jest służebne wobec Was wszystkich, mając na uwadze bezpieczeństwo Sióstr i Braci ze Wspólnoty, chcemy zasugerować, aby tymczasowo zawiesić fizyczne spotkania grup. 

Zastępczym rozwiązaniem może być przeniesienie mitingów na platformy telekonferencyjne. Przykładowo: grupy z Pomorza przeniosły się na Jitsy, bez zmiany siatki godzinowej mitingów, dzięki czemu mogą zachować przyzwyczajenia i stały kontakt z grupą. 

Proponowane platformy telekonferencyjne: 

W przypadku utworzenia “mitingu online”, prosimy wypełnić formularz (przycisk poniżej) i podać tam niezbędne dane mitingu. Dane te umieścimy na stronie internetowej sa.org.pl, aby każdy mógł z nich skorzystać.

Przypominamy również o możliwości korzystania z dotychczasowej siatki mitingów telefonicznych:

Prosimy o pomoc tym Siostrom i Braciom, którzy nie mogą korzystać z Internetu, a pragną wdzwaniać się na mitingi.

Mamy nadzieję, że nie minie wiele czasu, a wszyscy znów spotkamy się w naszych grupach na mitingach twarzą w twarz.

A tymczasem pamiętaj: nigdy nie jesteś sam!

Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,  odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Biuro Intergrupy SA

Oświadczenie o braku powiązań ze stronami spoza SA

Każda treść na tej stronie, która nie jest związana z SA, jest zgodnie z Tradycją Szóstą prezentowana jako informacja publiczna. Zamieszczenie takiej treści nie oznacza, że SA popiera prezentowane tam informacje lub powiązane z nimi organizacje.

Informujemy, że nie odpowiadamy za politykę prywatności, technologie śledzące, bezpieczeństwo komputerowe, ani ochronę własności intelektualnej na stronach do których odnośniki zamieszczamy.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za dokładność, przydatność, aktualność lub kompletność informacji przedstawianych na którejkowiek ze stron do których podajemy linki.

Umieszczenie odnośnika do innej strony nie jest udzieleniem komukolwiek poparcia przez SA.

Przewiń na górę