Rozpocznij swoje zdrowienie

We wspólnocie Anonimowych Seksoholików mamy rozwiązanie na problem uzależnienia od żądzy, seksu i pornografii.

Anonimowi
Seksoholicy

Anonimowi Seksoholicy (SA) są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w zdrowieniu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa w SA jest pragnienie, aby zerwać z żądzą i osiągnąć seksualną trzeźwość. Z tytułu członkostwa w SA nie ponosi się żadnych obowiązkowych opłat ani składek; jesteśmy samowystarczalni dzięki dobrowolnym datkom.

Wspólnota SA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera żadnej sprawy ani niczemu się nie przeciwstawia. Naszym podstawowym celem jest trwanie w seksualnej trzeźwości i pomoc innym seksoholikom w jej osiągnięciu.*

SA to program zdrowienia zbudowany na zasadach AA. W roku 1979 wspólnota SA uzyskała zgodę Anonimowych Alkoholików na wykorzystanie ich 12-stu Kroków i 12-stu Tradycji.

* Zaadaptowano za zgodą The AA Grapevine, Inc.
Adaptacja SA © 1982, 1989, 2001 SA Literature.
Przedruk za zgodą SA Literature.

Test ma Ci pomóc w określeniu czy potrzebujesz, czy też nie potrzebujesz SA.

W historiach swojego zdrowienia, Uczestnicy SA dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją.

Mityngi SA odbywają się na bezpośrednich spotkaniach w grupach, a także przez telefon.

Wspólnota SA docenia rekomendacje ze strony lekarzy, duchownych i innych specjalistów.

Kim są Anonimowi Seksoholicy i czym jest seksualna trzeźwość?

Oświadczenie 
zasadnicze

Mamy rozwiązanie. Nie twierdzimy, że jest ono dobre dla każdego, ale w naszym przypadku działa. Jeśli identyfikujesz się z nami i sądzisz, że dzielisz z nami ten sam problem, to chętnie podzielimy się z Tobą naszym rozwiązaniem.
(Anonimowi Seksoholicy, strona 2, ostatni akapit)

Definiując trzeźwość, nie mówimy w imieniu ludzi spoza SA. Możemy mówić tylko za siebie. Dla seksoholików związanych węzłem małżeńskim trzeźwość oznacza zatem powstrzymanie się od wszelkich form seksu z samym sobą lub z kimkolwiek – oprócz współmałżonka. W definicji trzeźwości SA terminy „współmałżonek” i „małżonek” odnoszą się do osoby będącej stroną małżeństwa zawartego między mężczyzną a kobietą. Natomiast dla seksoholików niezwiązanych takim węzłem trzeźwość seksualna oznacza wolność od wszelkich form seksu. Dla nas wszystkich, zarówno małżonków, jak i ludzi stanu wolnego, seksualna trzeźwość obejmuje również postępujące zwycięstwo nad żądzą.
(Anonimowi Seksoholicy, strona 230)

Jedynym warunkiem przynależności do SA jest pragnienie, aby zerwać z żądzą i osiągnąć seksualną trzeźwość rozumianą zgodnie z definicją trzeźwości SA.

Jeżeli dwóch lub więcej seksoholików spotyka się w celu osiągnięcia trzeźwości seksualnej, rozumianej zgodnie z definicją trzeźwości SA, mogą oni określić się jako grupa SA.

Mitingi, które nie przestrzegają oświadczenia dotyczącego trzeźwości Anonimowych Seksoholików, przyjętego przez Ogólne Zgromadzenie Delegatów w 2010 r., tak jak zostało ono przedstawione w niniejszym Oświadczeniu Zasadniczym, i nie działają w oparciu o nie, nie są mitingami SA i nie mogą nazywać się mitingami SA.

Oświadczenie Zasadnicze 
uchwalone przez Ogólne Zgromadzenie Delegatów 
dnia 8 lipca 2016 r.

Kontakt

Zdrowienie z uzależnienia seksualnego jest możliwe. Wszystkie osoby kontaktujące się z nami zapewniamy o zachowaniu anonimowości.

Telefon odbiera mężczyzna

Telefon odbiera kobieta

Przewiń na górę